Taneční škola StormDance je unikátním pohybovým projektem snoubícím přirozenou touhu dítěte po aktivitě spolu s vhodným tanečním stylem pro žáky základních i středních škol. Rozvíjení pohybové kultury podpoří zároveň zdravý tělesný vývoj dětí. Nabízí žádoucí způsob naplnění volného času spolu s pěstováním návyků společenského chování. Orientace dětí a adolescentů na tyto aktivity posiluje jejich morální a volní vlastnosti, potřebné k budoucímu uplatnění v životě. Pro nejmenší děti ve věku 3-5 let jsme otevřeli speciání přípravné taneční kurzy tzv. První taneční krůčky.

Taneční škola garantuje kvalitu výuky zkušeným lektorským týmem na základě společného výukového systému, vytvořeného a zkušenou lektorkou a tanečnicí s pedagogickým vzděláním na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Taneční škola klade důraz na celkovou pohybovou aktivitu, důležitou pro zdravý rozvoj ve specifickém věku dítěte. Soustřeďuje se na všeobecnou taneční průpravu, zdravé držení a postavení těla, rozvoj koordinačních schopností dítěte v daném věku. Ve výuce využívá různé druhy rytmických cvičení spolu s hrou na tělo, zábavných forem testů pružnosti, vytrvalosti a obratnosti, tanečních her a dalších zajímavých aktivit stmelujících kolektiv s lidským důrazem na soudržnost a sounáležitost.

Taneční škola se na špičkové úrovni věnuje výuce sportovních společenských tanců, standardních a
latinsko-amerických.

Děti tančí jednou i vícekrát týdně. V průběhu roku děti předvedou co se naučily na společném vystoupení, zde se vždy setkají všichni žáci Taneční školy.

Po získání nezbytných tanečních dovedností se skupina pod vedením zkušeného lektora může věnovat vystupování a soutěžení v rámci taneční skupiny na soutěžích formací. Skupina se poté může prezentovat na dalších vystoupeních a akcích.

 

       Součástí taneční školy je pravidelné společné vystupování, možnost účasti na soutěžích, jarní a podzimní víkendové taneční pobyty a letní a zimní taneční soustředění. Členství přináší možnost dalšího rozvoje tanečních dovedností vedoucích k případné dráze společenského soutěžního tance. Po nahlédnutí pod pokličku tanečního světa bude mít vaše dítě možnost ucházet se o členství v elitním soutěžním tanečním klubu sportovního společenského tance, kde soutěžní příprava zahrnuje více tréninkových dní v týdnu spolu s úzkou spoluprací s trenérem.

Přihlášky do tanečních kurzů naleznete pod jednotlivými školami.